Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Welkom bij OCMW Lebbeke

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is een lokale openbare dienst. De kernopdracht van het OCMW is het recht op maatschappelijke dienstverlening voor iedereen te verzekeren. Iedereen heeft niet alleen het recht op een menswaardig bestaan op materieel en financieel gebied, maar ook op sociaal, familiaal, en psychisch vlak.

Het OCMW is er dus voor iedere inwoner van onze gemeente, ongeacht zijn leeftijd, sociale situatie, politieke of religieuze overtuiging. Getracht zal worden voor elk probleem, van welke aard ook, een passende oplossing voor te stellen of de nodige doorverwijzing te doen. In dit kader zijn alle administratieve prestaties en inlichtingen gratis. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, alle personeelsleden zijn gebonden door de geheimhoudingsplicht.

Share/Save

Nieuws

Het OCMW is er voor jou

Is jouw situatie door COVID-19 veranderd?  Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis kan steun vragen.

Deze steun is niet beperkt tot enkel leefloners, voor is bestemd voor...

Inzamelactie voor kinderkleding en speelgoed

Op 01/07/2020 organsieert het Huis van het Kind Lebbeke in samenwerking met OCMW Lebbeke en enkele vrijwilligers een speelgoed- en kinderkledingbeurs voor de gezinnen uit onze gemeente die het...

COVID 19 - Heropening Sociaal Huis

Vanaf 18/05/2020 zal het Sociaal huis opnieuw vrij toegankelijk zijn voor publiek.

Openingsuren sociale dienst:...