Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Welkom bij OCMW Lebbeke

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is een lokale openbare dienst. De kernopdracht van het OCMW is het recht op maatschappelijke dienstverlening voor iedereen te verzekeren. Iedereen heeft niet alleen het recht op een menswaardig bestaan op materieel en financieel gebied, maar ook op sociaal, familiaal, en psychisch vlak.

Het OCMW is er dus voor iedere inwoner van onze gemeente, ongeacht zijn leeftijd, sociale situatie, politieke of religieuze overtuiging. Getracht zal worden voor elk probleem, van welke aard ook, een passende oplossing voor te stellen of de nodige doorverwijzing te doen. In dit kader zijn alle administratieve prestaties en inlichtingen gratis. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, alle personeelsleden zijn gebonden door de geheimhoudingsplicht.

Share/Save

Nieuws

Meertalige informatie over het coronavirus

Spreek jij nog niet zo goed Nederlands?Op onderstaande link vind je alle nodige info over de huidige coronacrisis in heel wat verschillende talen....

Tips voor omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis

Internet ter beschikking voor leerlingen zonder internettoegang

Schoolgaande kinderen en jongeren zonder internetconnectie thuis, hebben het moeilijker om deze dagen van thuis uit te studeren en verbonden te blijven met de school en leerkrachten.Het...