Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Ze adviseert het lokaal bestuur (de gemeente en het OCMW) over kinderopvang.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang.
Het brengt iedereen samen die werkt met jonge kinderen. Het is een plaats waar men mekaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen.

Voor meer informatie:

www.lebbeke.be

Share/Save