Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

De Buitenschoolse Opvang kort voorgesteld

 

De buitenschoolse opvang staat open voor alle kinderen zonder onderscheid te maken op grond van maatschappelijke afkomst, culturele achtergrond, nationaliteit of geloofs/levensovertuiging.
De buitenschoolse opvang heeft een capaciteit van 33 plaatsen. De kinderen uit ons kinderdagverblijf krijgen voorrang.

De buitenschoolse opvang is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.

 

 

Share/Save