Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

De groepsopvang kort voorgesteld

 

De groepsopvang staat open voor alle kinderen zonder onderscheid te maken op grond van maatschappelijke afkomst, culturele achtergrond, nationaliteit of geloofs/levensovertuiging.
Het kinderdagverblijf heeft een capaciteit van 53 plaatsen, de toewijzing van de opvangplaatsen gebeurt volgens de reglementering van Kind en Gezin.

De groepsopvang is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.

 

 

 

 

Share/Save