Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Welkom op onze fotorubriek

Wij zijn blij uw kindje te mogen verwelkomen in onze opvang. Ons Kinderdagverblijf leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993, hierna genoemd privacywet). In ons kinderdagverblijf worden soms beeldopnames gemaakt met als doel u, de ouders, een kijkje achter de schermen te geven tijdens onze activiteiten en dit binnen de verschillende klasje. Mogen wij u vragen de privacy van al onze kindjes te respecteren?

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact op te nemen met Ine Vandam - 052/46 91 50 - ine.vandam@publilink.be - fax: 052/46 91 59

 

Kies hier uw klasje
De wolkjes De maantjes De sterretjes
De zonnetjes De regenboog  

 

Share/Save