Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Hoe aanvragen?

 

U kan contact opnemen met de vraag voor een opvangplaats:
- persoonlijk
- telefonisch: 052/46 91 50
- mail: kinderopvang.tkwakkeltje@lebbeke.be

Binnen de week krijgt u telefonisch antwoord of uw kindje al dan niet kan ingeschreven worden. Als er een vrije plaats is, wordt een afspraak gemaakt voor de inschrijving. Als er geen vrije plaats is, komt u - indien u dat wenst - op onze wachtlijst terecht en nemen we met u contact op als er een plaats vrij komt.

Bij het toewijzen van de plaatsen houden we rekening met de wettelijk bepaalde voorrangsregels:
- nood aan kinderopvang om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen
- alleenstaande ouder
- gezin met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
- pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben
- broer/zus van kinderen die in de kinderopvanglocatie worden opgevangen

In het belang van het kind, werkt onze kinderopvang met een minimum van 2 opvangdagen per week.

Share/Save