Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

TARIEVEN GROEPSOPVANG (0-3 JAAR)
 

Dagprijs

De dagprijs wordt bepaald op basis van je inkomen (IKG-systeem). Je registreert je op www.kindengezin.be.
Het inkomenstarief wordt berekend en u bezorgt het attest van het inkomenstarief aan de verantwoordelijke.
Voor het kinderdagverblijf worden de volgende tarieven aangerekend:
      opvang minder dan 5uur= 60% van de dagprijs  

      opvang meer dan 5 uur= 100 % van de dagprijs
      opvang meer dan 11 uur= 120% van de dagprijs
Elk jaar op 1 januari wordt de bijdrage geIndexeerd.

 

Principe opvang bestellen, is opvang betalen

Bestel je opvang, dan betaal je opvang.

Je betaalt voor de dagen die je reserveerde. Ook voor extra gepresteerde dagen betaal je.

Daarom maken we een schriftelijke overeenkomst met opvangplan. alle dagen waarvoor je opvang nodig hebt, staan in dit plan.

Voor deze dagen moet je betalen.

Je hebt recht op een aantal 'gerechtvaardigde afwezigheidsdagen'.

Je kan zo'n dag gebruiken wanneer je kind afwezig is op een dag die in het opvangplan gereserveerd werden, ongeacht de reden.

Voor deze dagen moet je niet betalen.

Daarnaast zijn er ook 'ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen'.

Dit zijn de dagen waarop je kind had moeten aanwezig zijn in de opvang op basis van het opvangplan, maar je kind toch niet naar de opvang kwam en de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen op zijn.

Voor deze extra afwezigheden zal de dagprijs aangerekend worden, met een minimum van 20,00 euro. Bij een halve dag afwezigheid wordt 60% van de dagprijs aangerekend, met een minimum van 12,00 euro.

Meer informatie hierover vind je terug in het huishoudelijk reglement p. 14 (zie huishoudelijk reglement onder de rubriek 'documenten').

 

Waarborg

Je betaalt 250,00 euro als prijs voor waarborg.

 
Toeslagen

- gebruik en afvalverwerking van luiers 

       2,00 €/dag bij verblijf van meer dan 11 uur

       1,80 €/dag bij verblijf van meer dan 5 uur en minder dan 11 uur 
       1,50 €/dag bij verblijf van minder dan 5uur 
       0,50 €/dag bij zindelijk worden 
- niet verwittigde afwezigheid: 100% van het inkomenstarief van je kind

- afwezigheid bovenop de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen: dagprijs met een minimum van 20,00 euro

- opvang voor of na de uren zoals overeengekomen in het opvangplan: 25% van het inkomenstarief

- toeslag van 20,00 euro bij te laat ophalen na sluitingsuur

- administratiekosten: 2,00 euro per maand per gezin (korting van 1,00 euro bij betaling van de facturen met domiciliëring)

- inningskosten bij wanbetaling:

       1ste herinneringsbrief - bij gewone zending: gratis

       2de herinneringsbrief - bij aangetekende zending: 15,00 euro

       na drie maanden wordt de gerechtelijke procedure ingezet

- verlies, beschadiging of niet terugbezorgen van de toegangsbadges: 11,00 euro

 
Fiscaal attest

’t Kwakkeltje OCMW-Lebbeke verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

 

 

 

TARIEVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG

 

Dagprijs

De dagprijs wordt bepaald op basis van je inkomen (IKG-systeem). Je registreert je op www.kindengezin.be. Het inkomenstarief wordt berekend en u bezorgt het attest van het inkomenstarief aan de verantwoordelijke.
Voor de buitenschoolse opvang worden de volgende tarieven aangerekend:
      opvang meer dan 11 uur= 120% van de dagprijs

      opvang <11 uur en >5 uur= 100% van de dagprijs
      opvang  <5 uur en >3 uur= 60% van de dagprijs
      opvang < 3 uur en >2 uur= 40% van de dagprijs
      opvang <2 uur en >1 uur= 30% van de dagprijs
      opvang <1 uur= 20% van de dagprijs
Elk jaar op 1 januari wordt de bijdrage geIndexeerd.

 

Principe opvang bestellen, is opvang betalen

Schooldagen:

Je kind maakt gebruik van de buitenschoolse opvang zoals voorzien in het opvangplan. je betaalt voor elk opvangmoment volgens het opvangplan, ook bij afwezigheid van je kind.

Behalve bij ziekte, op vertoon van een doktersattest, moet je niet betalen.

Schoolvrije dagen:

Voor iedere schoolvakantie en schoolvrije dag wordt een rondvraag gedaan om na te gaan of jullie kind aanwezig zal zijn.

Voor afwezigheden zal de dagprijs aangerekend worden, met een minimum van 20,00 euro. Bij een halve dag afwezigheid wordt 60% van de dagprijs aangerekend, met een minimum van 12,00 euro.

Meer informatie hierover vind je terug in het huishoudelijk reglement p. 14 (zie huishoudelijk reglement onder de rubriek 'documenten').

 

Waarborg

Je betaalt 250,00 euro als prijs voor waarborg.

 
Toeslagen

- 2,00 euro voor een warme maaltijd bij een verblijf van minder dan 5 uur

- niet verwittigde afwezigheid: 100% van het inkomenstarief van je kind

- afwezigheid bovenop de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen: dagprijs met een minimum van 20,00 euro

- opvang voor of na de uren zoals overeengekomen in het opvangplan: 25% van het inkomenstarief

- toeslag van 20,00 euro bij te laat ophalen na sluitingsuur

- administratiekosten: 2,00 euro per maand per gezin (korting van 1,00 euro bij betaling van de facturen met domiciliëring)

- inningskosten bij wanbetaling:

       15,00 euro voor de tweede aangetekende herinneringsbrief

       na 3 maanden wordt de gerechtelijke procedure ingezet

- verlies, beschadiging of niet terugbezorgen van de toegangsbadges: 11,00 euro

- gebruik en afvalverwerking van luiers 

       2,00 €/dag bij verblijf van meer dan 11 uur

       1,80 €/dag bij verblijf van meer dan 5 uur en minder dan 11 uur 
       1,50 €/dag bij verblijf van minder dan 5uur 
       0,50 €/dag bij zindelijk worden 

 
Fiscaal attest

’t Kwakkeltje OCMW-Lebbeke verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

 

 

 

 

 

Share/Save