Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Overige diensten OCMW

Iedereen kan bij de sociale dienst van het OCMW terecht voor informatie, inlichtingen en administratieve hulp bij problemen in verband met uw maatschappelijke toestand, sociale voorzieningen en uw rechten hierop. Indien onze diensten u niet rechtstreeks of onmiddellijk kunnen helpen zullen zij u doorverwijzen naar de bevoegde dienst of hiervoor zelf de nodige stappen ondernemen.

U kunt bij onze diensten terecht voor:

Problemen in verband met gezinsmoeilijkheden
 • Verstoorde echtelijke relatie
 • Verstoorde relatie ouders - kinderen
 • Kindermishandeling
 • Overlijden gezinslid
 • Oppensioenstelling
 • Bemiddeling rechtsbijstand
Problemen in verband met de gezondheid
 • Ziekenhuisopname verzekerbaarheid mutualiteit
 • Aanvraag medische hulpstukken
 • Bemiddeling rechtsbijstand
Huisvesting
 • Aanvraag verhuis- en installatietoelage
 • Huurtoelage
 • Saneringspremie
 • Bouwpremie
Problemen omtrent sociale wetgeving
 • Pensioen
 • Inkomensgarantie voor bejaarden
 • Hulp aan bejaarden
 • Tegemoetkoming als minder-valide
 • Sociaal telefoontarief
 • Sociaal tarief elektriciteit
 • Parkeerkaart voor mindervaliden
 • Vrijstelling provinciale belastingen
 • Onroerende voorheffing
 • Vermindering personenbelasting
 • Kinderbijslag (verhoogd kindergeld)
 • Werkloosheids- en ziektevergoeding
 • Studietoelage
Provinciale en gemeentelijke tegemoetkomingen
Share/Save