Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Poetsdienst
Wie komt in aanmerking
  • U moet inwoner zijn van de gemeente Lebbeke
  • U kan niet zelf instaan voor het onderhoud van uw woning (wegens sociale of gezondheidsredenen)
  • U moet de minimum leeftijd van 65 jaar bereikt hebben

Indien u de leeftijd van 65 jaar niet bereikt hebt, wordt uw aanvraag voorgelegd aan het BCSD. Het BCSD kan uw aanvraag aanvaarden of weigeren na onderzoek van uw dossier.

Aanvragen

Na het eerste contact met de dienst, komt maatschappelijk assistente Sarah De Borle bij u op bezoek om het “aanvraagformulier poetsdienst” in te vullen en een risicoanalyse af te nemen. Indien het een aanvraag betreft van personen jonger dan 65 jaar wordt uw dossier ter goedkeuring voorgelegd aan het BCSD. Na de goedkeuring zal een administratief medewerker van de poetsdienst met u contact opnemen om het verdere verloop van de hulpverlening te regelen.

Tarief

Het tarief is afhankelijk van uw inkomen.

Contactpersonen

Sarah De Borle

Maatschappelijk assistente
052 46 91 31
mailto:sarah.deborle@lebbeke.be

Share/Save