Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Definitief verblijf

Wanneer thuis wonen moeilijker wordt, dan u kan een definitieve opname in het wzc overwegen.
Als u kiest voor een definitieve opname in wzc Hof Ter Veldeken, dan wordt dit uw nieuwe thuis.

Wie komt in aanmerking voor een definitieve opname?
- U bent 65 jaar of ouder
- U bent zorgbehoevend
- U kan niet meer zelfstandig thuis wonen, ook niet met behulp van thuiszorg diensten.

Hoe verloopt de procedure?
- U of uw familielid komen langs op onze sociale dienst. U brengt uw identiteitskaart, een klevertje van het ziekenfonds, de gegevens van uw contactpersonen en de gegevens van uw huisarts mee.
- U kan zich ook inschrijven via het inschrijvingsformulier.
- We bespreken samen met u en uw familie of u wordt ingeschreven op de dringende of op de niet-dringende wachtlijst.
- Wanneer wordt geopteerd voor de dringende wachtlijst, dan wordt  door ons gecontacteerd van zodra er zicht is op een effectieve opname. De sociaal verpleegkundige zal dan bij u op huisbezoek komen om te beoordelen of u in aanmerking 
komt voor een opname in definitief verblijf.
- Indien u effectief in aanmerking komt, dan worden verdere afspraken gemaakt voor uw opname in ons wzc.


Hoeveel bedraagt de dagprijs?
Dagprijs.

Welke kosten zijn inbegren in de dagprijs?
- hotel- en verblijfskosten
- bedlinnen
- incontinentiemateriaal
- toiletartikelen (zeep, shampoo, tandpasta)
- tv-distributie
- animatie
- kapper (maandelijks, uitegzonderd permanent)
- kinesitherapie en logopedie voor RVT bewoners

Welke kosten zijn niet inbegrepen in de dagprijs?
- dokterskosten en medicatie
- paramedische kosten voor ROB bewoners
- hospitalisatiekosten
- individuele bijdragen voor het ziekenfonds
- verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door riziv-forfaits
- kosten voor hulpmiddelen
- persoonlijke toiletartikelen die op vraag van de bewoner worden aangekocht
- pedicure, manicure en esthetische verzorging
- was persoonlijk linnen
- vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner
- individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bewoner
- frigo (kan gehuurd worden voor 0,35€/dag of zelf mee te brengen)

Wat als uw pensioen ontoereikend is om uw verblijf te betalen? 
Financiële problemen mogen een opname nooit in de weg staan.
Voor meer informatie kan u terecht bij onze sociale dienst.

Wilt u meer informatie of wilt u een kijkje komen nemen in het woonzorgcentrum?
Neem contact op met Caudron Tania op het nummer 052/46 91 70 of via mail.

Zij is aanwezig op volgende tijdstippen:
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 17.00u
Woensdag en vrijdag van 8.30u tot 11.30u

 

 

 

 
Share/Save