Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Woonzorgcentrum Hof ter Veldeken

Ben je 65 jaar of ouder en zorgbehoevend, en heb je nood hebt aan zorg, ondersteuning en een aangepaste woonomgeving? Dan ben je in Hof ter Veldeken aan het juiste adres. Met een bewonersgerichte aanpak willen we de levenskwaliteit van onze residenten behouden. Het woonzorgcentrum biedt huishoudelijke ondersteuning, zorgverlening, verpleegkundige zorg, kinesitherapie enz. Bovendien is er woonleefbegeleiding en een uitgebreide vrijwilligerswerking. 

We bieden een warme thuis aan 103 bewoners. Er zijn drie afdelingen, waaronder één afdeling voor bewoners met dementie. Bovendien zijn er ook 3 woongelegenheden voor kortverblijf. Het woonzorgcentrum wordt beheerd door het OCMW van Lebbeke.  

     

Wie komt in aanmerking?

Om een aanvraag tot opname in te dienen, moet je aan volgende voorwaarden beantwoorden:

  • 65 jaar of ouder

  • Zorgbehoevend (valide, semivalide of dementie)

  • Er wordt voorrang gegeven aan mensen die in de gemeente Lebbeke wonen of gewoond hebben

Overweeg je een opname?

De beslissing tot opname in een woonzorgcentrum is vaak moeilijk, en er zijn ongetwijfeld veel vragen. Wie een (aanvraag tot) opname overweegt, raden we aan kennis te maken met ons woonzorgcentrum, onze werking, onze visie. Op die manier kan er een weloverwogen beslissing worden genomen. Onze opnameverantwoordelijke, Annick Van Weyenbergh, kan hierin de nodige ondersteuning bieden. Zij zal samen met (toekomstige) bewoner en familie nagaan of een opname in een woonzorgcentrum de meest aangewezen oplossing is. 

Meer informatie over een aanvraag tot opname vind je hier

Contact

Het woonzorgcentrum is telefonisch te bereiken op werkdagen via het algemeen nummer 052 469 160. We zijn tevens per e-mail bereikbaar via wzc.hofterveldeken@lebbeke.be

De dagelijkse leiding van het woonzorgcentrum is in handen van Lien De Vos, directeur. Contact opnemen kan via het algemeen nummer en e-mailadres.

Intakegesprekken en opnames zijn de verantwoordelijkheid van Annick Van Weyenbergh, maatschappelijk assistente. Contact opnemen kan via 052 469 170 of socialedienst.wzc@lebbeke.be

Beschik je over een Facebook-account? Volg ons dan ook op Facebook.

Share/Save