Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Woonzorgcentrum 'Hof ter Veldeken'

Het woonzorgcentrum "Hof ter Veldeken", Flor Hofmanslaan 8, 9280 Lebbeke, wordt beheerd door het OCMW van Lebbeke. Het biedt momenteel plaats aan 29 ROB-bewoners en 67 RVT-bewoners. Er wordt een ROB of RVT bed toegewezen op basis van medische criteria. Sinds 2011 zijn er bijkomend 3 woongelegenheden kortverblijf.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, kan een aanvraag tot opname indienen. Het woonzorgcentrum staat open voor bejaarden die het om gezondheids- en sociale redenen bijzonder moeilijk hebben om verder thuis te blijven. In het woonzorgcentrum worden bij voorrang de personen opgenomen die in de gemeente ingeschreven zijn, er geboren zijn, of er gewoond hebben. Voor de personen die in een andere gemeente ingeschreven zijn, zal aan het OCMW van de woonplaats een borgstelling voor de betaling van de kosten gevraagd worden.

Hoe aanvragen?

Het opnamedossier wordt opgemaakt door Caudron Tania, gegradueerd verpleegkundige.
De sociale dienst is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur; op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur.
Woonzorgcentrum "Hof ter Veldeken" Flor Hofmanslaan 8 9280 Lebbeke Tel. : 052 46 91 70  socialedienst.wzc@publilink.be

Bij een eerste aanvraag dient u volgende zaken mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • ziekenfonds + nummer
  • pensioenstrookje
  • adres en telefoonnummer van contactpersonen
  • naam van de behandelende huisarts

Elke aanvraag tot opname wordt individueel onderzocht en voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op voorstel van de sociale dienst. Na goedkeuring van de Raad wordt de aanvrager op een wachtlijst geplaatst. De wachtlijst wordt chronologisch gevolgd. Bij uw beurt op de wachtlijst maakt de medewerker van de sociale dienst een afspraak met al uw kinderen om samen de definitieve opname te bespreken. De beslissing over de opname gebeurt op basis van een voorafgaand administratief, financieel, sociaal en medisch onderzoek waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende voorgelicht werd omtrent de verschillende mogelijkheden van hulpverlening en de kosten die eraan verbonden zijn. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vervat in het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en de uitvoeringsbesluiten sluit het OCMW alvorens tot de opname over te gaan een schriftelijke overeenkomst af met de bewoner of met de personen of instanties die namens hem/haar optreden. Daarin worden onder meer de financiële voorwaarden nader gespecificeerd, nl. verblijfskosten begrepen in de dagprijs, en verblijfskosten die supplementair aangerekend worden.

 

Share/Save